„Društveni položaj mladih i važnost aktivnog sudjelovanja mladih u društvenim procesima u gradu Sisk

Poštovana/ni!

Pred tobom se nalazi anketni upitnik istraživanja pod nazivom «Društveni položaj mladih i važnost aktivnog sudjelovanja mladih u društvenim procesima u gradu Sisku», koje provode PRONI Centar za socijalno podučavanje (www.proni.hr) i Grad Sisak (www.sisak.hr), za potrebe projekata namijenjenih propitivanju društvenog statusa mladih, izazovima s kojima se susreću te potrebi za kvalitetnom izradom Gradskog programa za mlade grada Siska.

Istraživanje je potaknuto problemom nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja mladih u razvoju građanskog demokratskog društva, odnosno doprinosa mladih lokalnoj zajednici iz koje dolaze. Stoga želimo utvrditi stupanj informiranosti i zainteresiranosti mladih Siska za aktivnim angažmanom u društvenom razvoju, te je Vaše mišljenje iznimno dragocjeno u prikupljanju točnih podataka.

Molimo te da na postavljenja pitanja odgovoriš sukladno svojim razmišljanjima, stavovima i informacijama koje posjeduješ. Rezultati istraživanja pomoći će stvaranju jasnije slike prilikom kreiranja strateškog dokumenta lokalne politike za mlade grada Siska, od strane različitih društvenih dionika.

Ispitivanje je u potpunosti
ANONIMNO, TE SE IDENTITET ISPITANIKA NEĆE OBJAVLJIVATI!